cropped-cropped-yellow-tiltshift.jpg

Apie mus

Viešoji įstaiga “YELLOW HAUSAS” – įsteigta brolių Ernesto ir Vitalijaus Žėkų. Tai ne pelno siekianti organizacija, skatinanti jaunimo neformalių grupių ir organizacijų saviraišką, iniciatyvą ir bendradarbiavimą, ieškanti patrauklių, aktualių jaunimui veiklų.

Mūsų misija

 • Skatinti jaunimo saviraišką ir iniciatyvą;
 • Suteikti jauniems žmonėms galimybę realizuoti save ir įgyvendinti turimas idėjas;
 • Organizuoti jaunimo užimtumą, plėsti turiningo laisvalaikio pasiūlą, formuoti pramogų kultūrą;
 • Padėti jaunimui integruotis į politinį, ekonominį, socialinį ir kultūrinį savivaldybės ir šalies gyvenimą.
 • Puoselėti bei skleisti šauliškas ir patriotinės vertybės Lietuvos visuomenėje.

Vizija

 • Jaunimo integracija į politinį, ekonominį, socialinį ir kultūrinį šalies gyvenimą per renginius ir akcijas;
 • Jaunimo saviraiškos ir iniciatyvos plėtotė, ugdant motyvuotą asmenybę;
 • Laisvalaikio veiklos formų įvairovės plėtra, vadovaujantis VšĮ tikslais ir uždaviniais.

Tikslai

 • Organizuoti sportinius renginius ir skatinti aktyviai dalyvauti įstaigos narius;
 • Aktyviai dalyvauti miesto veikloje ir organizuoti ekologines akcijas, konferencijas ir jaunimo susitikimus;
 • Aktyviai užsiimti labdaringa veikla;
 • Rašyti ir administruoti įvairius jaunimo projektus, kurie yra finansuojami įvairių Europos jaunimo programų.
 • Aprūpinti šaulius priemonėmis bei trūkstama ekipuote. Realizuoti save ir savo gebėjimus.
 • Tobulinti jaunųjų šaulių įgūdžius.
 • Padėti šauliams ir visai Lietuvos visuomenei pasirengti, esant būtinybei, priešintis.